Kvalita & inovácie

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárenstva sú zárukou kvality našej výroby.

O nás

Moderné technológie

Pri výrobe využívame CNC technológie a softvérové modelovanie.

CNC obrobňa

Projekt

Logá projektu

Spoločnosť IMPP, s.r.o. podpísala dňa 14.12.2023 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-AMD3-511-001-003 s Miestnou akčnou skupinou Holeška s názvom projektu: „Rozvoj podnikateľských aktivít modernizáciou strojového vybavenia“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac

portfólio

 • súčiastky & komponenty

  Výroba strojárskych a elektronických súčiastok a komponentov do banského
  priemyslu.

 • Obrábanie a montáž

  Mechanické obrábanie + montáž rôznych dielov do zostáv a celkov.
   

 • nástroje & FORMY

  Výroba strižných a ohýbacích nástrojov vrátane foriem na vstrekovacie lisy.

 • Zváranie

   Zváranie rôznych prvkov a konštrukcií v ochrannej atmosfére Ar a Co2.