montážna dielňa

finálna úprava a montáž

V montážnej dielni prebieha finálna úprava a montáž jednotlivých častí výrobkov do ich konečnej podoby určených pre expedíciu pre odberateľov.

 

  • strižné a ohýbacie nástroje, vrátane vstrekovacích foriem na plasty
  • rôzne prvky a zostavy, napr. banské svetlo
  • stolové pracoviská, zariadenia