obrobňa cnc

počítačom riadená výroba

Počítačom riadený CNC produkuje výrobky najvyššej presnosti a kvality požadované súčasnými prísnymi štandardami. Flexibilita strojov pri zmene sortimentu dokáže zabezpečiť výrobu rôznych typov výrobkov v najvyššej kvalite v relatívne krátkom čase, vrátane výroby kusových výrobkoch špeciálne požadovaných jednotlivými odberateľmi.