Zvarovňa a tlaková skúšobňa

zváranie

Zvarovňa využíva pre zváranie klasický spôsob zvárania v ochrannej atmosfére Ar a Co2. Pri niektorých výrobkoch určených pre výbušné prostredie sa po zvarovaní vykonávajú aj tlakové skúšky na tlakovej stolici.